Schermhouding

Schermen wordt vaak beschouwd als een edele sport. Niet alleen vanwege de duidelijke geschiedenis met adel, maar ook omdat het is doordrenkt met nobele tradities van respect en beleefdheid.

Beleefdheid        Beleefdheid en schermen op de piste is een integraal onderdeel van de sport. Met grofheid kan je een zwarte kaart verdienen en zelfs uitgesloten worden van een toernooi.

Geduld              Schermen is een technische sport, er zijn veel basistechnieken te leren en te kunnen. Deze technieken zijn niet zo natuurlijk voor ons als het gooien of schoppen tegen ballen, dus er is een grote leercurve. Heb geduld met het leerproces.

Basisuitrusting    Naast een goede houding en een dosis geduld, zijn er verschillende dingen die een schermer moet hebben. Hoewel de persoonlijke uitrusting van een wedstrijdschermer meer is dan dit, kunnen we met het volgende al een goede start nemen: ondervest, handschoen, vest, masker en wapen.

Technische vaardigheden

Deze kunnen we indelen in twee groepen:

Benenwerk             Dit is de fysiek meest veeleisende vaardigheid, het laat de schermer toe zich te verplaatsen in passende posities en afstanden en stelt hem in staat om zijn wapentechniek en tactiek uit te voeren zowel in aanvallende als in verdedigende acties. Benenwerk is de basisvereiste om een goede schermer te worden.

Wapentechnieken    Dit zijn misschien wel de moeilijkste van de essentiële vaardigheden om onder de knie te krijgen. Het leert een schermer technieken om zijn tegenstander te misleiden en het doelgebied te treffen, ondanks pogingen van een tegenstander om zich te verdedigen. Er worden ook verdedigingstechnieken aangeleerd. 

Fysieke conditie

De schermer moet een zeer goede fysieke conditie hebben om iets te kunnen bereiken. Zowel zijn reactie- en versnellingsvermogen moeten zeer goed zijn. Hij moet een uithoudingsvermogen (aeroob en anaeroob) hebben dat toelaat 10 minuten continu te schermen en snel te recupereren na een match. Op een toernooi worden immers verschillende wedstrijden geschermd.

De lenigheid moet toelaten dat de schermbewegingen vlot en met een voldoende grote amplitude kunnen worden uitgewerkt.

Een schermer moet over voldoende kracht beschikken om het benenwerk zeer snel en explosief uit te kunnen voeren.

Hij moet ook sterk genoeg zijn om het wapen vlot te kunnen manipuleren.

Het evenwichtsgevoel mag een schermer niet in de steek laten. 

Mentale vaardigheden

Tactiek: de 'geestelijke' component. Dit is vaak de moeilijkst te leren vaardigheid. Schermers zullen het grootste deel van hun competitie loopbaan erop gericht zijn op het leren en toepassen van nuances van het schermen tussen strategie en tactiek.

Gevoel voor ritme en cadans: door tempo en verandering van tempo acties kunnen ondernemen en aanvoelen van je tegenstander.