Degen -(bijna) alles kan

De moderne sportdegen is de opvolger van het vroegere duelwapen.

Bij het degenschermen is het hele lichaam geldig trefvlak en is er geen recht van aanvalsregel: alles moet kunnen (bijna).Degenschermers scoren een punt door op hun tegenstander al stekend te treffen. Als beide schermers elkaar treffen binnen 1/25ste van een seconde, dan scoort elk een punt. Dit is de dubbele treffer. De schermer die het eerste 5 punten heeft in de voorrondes of 15 punten in de uitschakeling, is de winnaar.

Het ontbreken van het recht van aanval in combinatie met een full-body doelstelling zorgt ervoor dat het degenspel er een is van zorgvuldige strategie, techniek en geduld