Floret - het oefenwapen.

Het floret dat vandaag wordt gebruikt door schermers, is de moderne versie van het oorspronkelijke wapen dat gebruikt werd door de adel om te trainen voor de duels. Om punten te scoren met de floret moet de schermer al stekend treffen op het geldige oppervlak. Het geldige oppervlakte bij het floretschermen is de torso. De armen, nek, hoofd en benen zijn ongeldige trefvlakken. Ongeldig treffen zet het spel even stil maar er worden geen punten toegekend. Voor nieuwkomers in het floretschermen, is een van de uitdagingen van het recht van aanval te begrijpen. Het is immers een conventioneel wapen.

Het voorrangsprincipe bij floret (en sabel) houdt in dat de eerste persoon die een goed uitgevoerde aanval inzet, voorrang heeft. Eenvoudig uitgedrukt: als je word aangevallen, moet je eerst verdedigen vooraleer een tegenaanval in te zetten.

Een aanval kan mislukken door pech, een slechte inschatting of door een actie van de tegenstander. Een goed uitgevoerde parade (de aanval met het eigen wapen afweren) zorgt ervoor dat de voorrang overgaat naar de verdediger. Deze heeft nu de gelegenheid aan te vallen (riposte), en wordt dus de tegenaanvaller.

De oorspronkelijke aanvaller, nu verdediger, moet nu zelf de riposte van de tegenaanvaller afweren vooraleer zelf terug aan te vallen. Als de eerste parade niet effectief is (slechte parade), als de riposte mist of als de verdediger aarzelt vooraleer te riposteren, kan de aanvaller verder aanvallen (remise of herneming).

Bij het moderne schermen wordt meestal elektrische trefferaanduiding gebruikt. Het is mogelijk dat voor beide schermers gelijktijdig een treffer wordt aangeduid wanneer ze elkaar raken binnen een zeer korte tijdsspanne. Op floret en sabel is het dan aan de scheidsrechter om te beslissen wie voorrang had in de actie, en dus het punt krijgt. Als de scheidsrechter die beslissing niet kan maken, wordt geen punt toegekend, en wordt het gevecht hervat op de plaats waar de schermers zich bevonden toen het gevecht werd stilgelegd.