Is het veilig?.

Schermen is een van de veiligste sporten die je kan beoefenen. De meest voorkomende letsels bij het schermen komen overeen met die van andere sporten (verstuikingen, verrokken spieren, …). Ook verzekeringsmaatschappijen schatten de risico’s bij het schermen laag in. Het gevolg hiervan is dat het schermen ingedeeld wordt bij de lage-risico-sporten. De verzekeringspremie voor het schermen ligt lager dan die van bijvoorbeeld voetbal of baseball.