Overzicht van de drie wapens: floret, degen en sabel.

Elk wapen heeft zijn eigen specifiek ‘karakter’ en het daaruit voortvloeiende spel. 

Floret is het wapen tussenin en trekt schermers aan die graag zowel agressie als geduld in zich hebben.

De degen is een technisch/tactisch wapen en vereist het meeste geduld.

De sabel is het snelste en het meest agressieve wapen.

Schermers moeten de verschillende aard van de wapens met hun kenmerken begrijpen, hoe ze worden gebruikt en hoe een schermer kan winnen met elk wapen. Bij Flanders Fencing en Schermacademie Aarschot wordt er enkel met de degen geschermd.

Dit om verschillende redenen:

  • De degen is het meest gebruikte en beoefende wapen in België. 

  • Het verschil tussen floret- en degenschermen is tijdens de laatste decennia steeds groter geworden. Als een floretschermer zich omschoolt naar degen, behoudt deze een aantal automatismen die nadelig in het degenschermen zijn.

  • Het is voor een club met minder dan 100 leden niet logisch om meer dan één wapen uit te bouwen. Dit vraagt immers aparte trainingen, materiaal, scheidsrechters, …