Sabel - de 'need for speed'

De sabel is de moderne versie van het cavalerie zwaard.

Het is ook een conventioneel wapen waar het recht van aanval geldt. Het geldige trefvlak is het hele lichaam boven te taille met uitzondering van de handen. Er mag zowel al slaand als al stekend worden getroffen.

Een belangrijk verschil met floret is dat ongeldige treffers niet worden geregistreerd op de scoretoestel, en het spel niet wordt stilgelegd. Als de degen het wapen is van de geduldige, strategische schermer, dan is sabel haar tegenpool.

Sabel is een snel, aanvallend spel. De schermers haasten zich om hun tegenstander aan te vallen vanaf de allé want het afweren van de aanval van een ervaren tegenstander is bijna onmogelijk. 

Schermgevechten op 15 punten waarbij de effectief geschermde tijd onder de minuut ligt, zijn dan ook eerder regel dan uitzondering. Dit in tegenstelling tot het degenschermen waarbij regelmatig de volledige tijd van drie maal drie minuten wordt volgeschermd.