Een lijst van schermtermen.

Zoals bij elke sport is een specifiek jargon nodig om alles te beschrijven en te verklaren. Hier volgt een (niet volledige) lijst van veel gebruikte termen binnen het schermen. Omdat de officiële taal van het schermen Frans (FIE) is, zetten we de Franstalige termen in alfabetische volgorde. De nederlandse verwoording is niet altijd de juiste vertaling ervan, maar we proberen de inhoud van de term weer te geven.

 

un assaut

een gevecht

Dit is een hoffelijk gevecht tussen twee schermers.

un arme

een wapen

Dit is het wapen dat gebruik wordt om de gevechten te schermen.

une attaque

een aanval

Dit is een actie om de tegenstander te treffen.

un adversaire

een tegenstander

Dit is de persoon waartegen wordt geschermd.

une attaque simple

een enkelvoudige aanval

Een aanval is enkelvoudig als ze in een enkele beweging wordt uitgevoerd.

une attaque simple directe

een directe enkelvoudige aanval

Indien deze aanval in dezelfde lijn ligt bv: steek rechtdoor.

une attaque simple indirecte

een indirecte enkelvoudige aanval

Indien deze aanval in een andere lijn ligt bv: een steek onderdoor.

un arrêt

een stopsteek

Dit is een tegenaanval: indien de tegenstander aanvalt kan je meesteken.

absence de fèr

geen wapencontact hebben

De wapens raken elkaar niet.

une parade

een afwering

Een defensieve actie om een treffer van de tegenstander te voorkomen.

une riposte

een nastoot

Dit is het terugsteken na de parade op een aanval van de tegenstander.

l’arrêt

de stopsteek

Dit is een enkelvoudige tegenaanval; het meesteken tijdens de aanval van de tegenstander.

arbittre

scheidsrechter

 

assaut académique

leergevecht

Een gevecht waarbij de punten van geen belang zijn en dus niet worden geteld.

assesseur

assistent

Een assistent van de scheidsrechter om er bijvoorbeeld op te letten of er niet buiten de piste wordt getroffen.

une fausse attaque

een valse aanval

Dit is een niet volledig uitgevoerde aanval om bijvoorbeeld een reactie van de tegenstande uit te lokken.

battement

een slag

Met je lemmet op het lemmet van de tegenstander slaan/tikken.

bavette

de bavet

Het stof aan de onderkant van het masker om de hals te beschermen.

bras armé

de gewapende arm

De arm die het wapen hanteert.

cadence

de cadance

Het ritme waarop de verschillende schermacties elkaar opvolgen.

cible

doel

Het doel waarop we proberen te treffen.

circulaire

cirkelvormig

 

composée

samengesteld

 

contre-attaque

de tegenaanval

Een tegenaanval, enkelvoudig of samengesteld, uitgevoerd op de aanval van de tegenstander.

contre-temps

tegentijdsteek

Dit is een aanval van de tweede intentie. Men lokt een riposte uit om deze goed te kunnen pareren en de tegenaanval in te kunnen zetten.

coquille

de schelp

Dat deel van het wapen dat de hand beschermd.

corps à corps

lichaam tegen lichaam

Indien de schermers elkaar raken bij het degenschermen wordt het gevecht gestopt, de schuldige schermer moet afstand nemen en het gevecht mag voortgaan.

coulé

glijsteek

Langs het wapen van de tegenstander glijden.

coup de temps

tijdsteek

Dit is een stopsteek met ijzername.

coup double

dubbele treffer

Indien beide degenschermers elkaar gelijktijg treffen spreekt men van een coup double.

coup droit

steek rechtdoor

Dit is een  enkelvoudige directe aanval – zie ook: une attaque simple directe.

coup plaqué

geplakte steek

Indien de degen niet met de top van de punt op de tegenstander duwt, maar met bijvoorbeeld de zijkant, dan wordt het puntje niet ingeduwd en registreert het toestel ook geen treffer.

coupé

snijsteek

Dit is een indirecte offensive actie waarbij er van lijn wordt veranderd via het lemmet en de punt van de tegenstander.

croisé

de kruissteek

Dit is een voorbereiding van een aanval. Vanuit een engagement wordt het wapen naar van de hoge lijn naar de lage lijn gebracht aan dezelfde zijde van de schermer en andersom bv van van 6 naar 8 of van 7 naar 4.

dedans

hoog links

Dit is de hoge linkse kant van de schermer.

dégagement, dégager

zich losmaken, vrijmaken

Door onder het wapen van de tegenstander door te gaan van lijn veranderen.

dehors

laag rechts

Dit is de lage rechtse kant van de schermer.

dérobement, dérober

ontwijken, onttrekken

Ervoor zorgen dat de tegenstander je wapen niet kan nemen; ontwijken van een aansluiting.

dessous

laag links

Dit is de lage linkse kant van de schermer.

dessus

hoog rechts

Dit is de hoge rechtse kant van de schermer.

développement

ontplooien

Het strekken van de arm.

distance

de afstand

De afstand waarop er wordt geschermd. Er zijn vier afstanden.

la distance de riposte

de terugsteek afstand

Op deze schermafstand kan met enkel het ontplooien van de arm worden getroffen.

la distance d'attaque

de aanvalsafstand

De afstand vanwaar een aanval kan worden ingezet.

la grande distance

de grote afstand

Hier moet een bijkomende verplaatsing worden gemaakt alvorens de aanval kan treffen.

doublement

dubbelen, omzeilen

Het ontwijken van een cirkelvormige parade.

en garde

in houding

Het in schermhouding komen, staan.

engagement, engager

aansluiten

Dit is de situatie wanneer de wapens contact hebben met elkaar.

enveloppement

de kringsteek; meeslepen, inpakken

Het is een voorbereidende offencive actie waarbij het wapen van de tegenstander wordt genomen en in een cirkelvormige beweging wordt rondgedraaid in dezelfde lijn.

escrimer

schermen

 

escrimeur

schermer

 

esquive

ontwijking

Dit is een defencive actie waarbij men de aanval van de tegenstander tracht te ontwijken.

esquive en hauteur

ontwijking in de hoogte

Passata di Sotto.

esquive en largeur

ontwijking in de breedte

In Quartata.

feinte

schijnsteek

Steken om een reactie van de tegenstander uit te lokken.

fente

de uitval

 

fer

het ijzer

Synoniem voor het wapen.

flèche

pijlaanval

Aanval waarbij in plaats van de uitval plots naar voor wordt gelopen.

indirecte

indirect

Indien een aanval of een riposte van lijn verandert. Dit kan bv door onderdoor te gaan.

liement

de bindsteek

Dit is een offencieve actie waarbij men het wapen van de tegenstander neemt en het diagonaal van lijn doet veranderen. Bijvoorbeeld van 8 naar 4.

ligne

lijn

 

marche

stap

De schermstap voorwaarts.

match

match

Dit is de wedstrijd tussen twee schermers op een toernooi.

mesure

de maat

Dit is de afstand tussen twee schermers waarbij je met een uitval nog net kan treffen. De mesure is dus voor iedereen verschillend.

parade

afwering

Verhinderen dat je getroffen wordt door met je eigen wapen het wapen van de tegenstander weg te duwen / slaan.

pas

pas

Een stap waarbij de voeten elkaar kruisen.

piste

schermplaats

De baan waarop er wordt geschermd.

piste métallique

metaalpiste

Hier is de schermpiste gemaakt van metaal. Dit is om het stroompje van steken op de grond (hier de piste) af te leiden zodat deze niet van invloed zijn op het meldingstoestel of het gevecht.

préparation

de voorbereiding

Vooralleer effectief aan te vallen kan je een aantal handelingen doen met je wapen, armen en of benen.

pression

duwen

Tegen het wapen van je tegenstander duwen.

redoublement

doorzetten

Na een niet afgewerkte aanval doorgaan in een andere lijn.

remise

de remise

Na een niet afgewerkte aanval doorgaan in dezelfde lijn zonder de arm terug te trekken.

reprise

het hernemen

Na een niet afgewerkte aanval waarop geen riposte volgde terug in houding komen en meteen een nieuwe aanval inzetten.

riposte

de terugsteek

Dit is de offensieve actie na de parade.

rompre

terugtrekken

de schermverplaatsing achterwaarts.

seconde intention

tweede intentie

Dit is een taktiek waarbij men de tegenstander wil laten geloven dat men de eerste ingezette actie uitvoert waarop deze reageert waarna men een tweede actie inzet op de (voorspelbare) reactie.

sentiment du fer

wapenvoeling

Wanneer een schermer kan voelen met zijn wapen wat er gebeurt in het gevecht dan spreekt men va sentiment du fer.

temps d'escrime

schermtijd

Dit is de tijd die nodig is om een enkelvoudige actie uit te voeren.

touche

treffer

Indien een schermer geldig geraakt wordt spreekt men van een treffer.

tromper

misleiden, bedriegen

Indien je de parade van je tegenstander ontwijkt spreekt men van ‘tromper la parade’.

une-deux

een-twee

Dit is een samengestelde offencive actie waarbij men aanvalt met een steek onderdoor (schijnsteek) gevolgd door het bedriegen van de parade door weer onderdoor te gaan.