Schermen: een waaier van mogelijkheden.

Het schermen is in de loop der eeuwen geëvolueerd van oorlogvoeringmethode tot sport en een kunst.

We kunnen het schermen indelen in 3 grote categorieën:

- Olympisch schermen ofwel het sportschermen

 Het schermen is één van de vier sporten die sinds de moderne Olympische (1896) spelen op elke affiche van de Spelen staan. Onder het sportschermen verstaan we het schermen met de degen, sabel of de floret. 

 

Dit is zowel mogelijk voor valide als voor invalide (rolstoel-) schermers. Hier wordt gewerkt volgens de regels van de FIE (Federation Internationale d'Escrime). Dit is de internationale organisatie die op wereldniveau het schermen beheert.

- Re-enactment schermen

Hier wordt getraind om historische veldslagen, gevechten na te doen in klassieke en historische kaders.

- Theater- en filmschermen

Hier worden de scènes gechoreografeerd. De acties zijn vaak overdreven om het duidelijker te maken voor de toeschouwer en om een dramatisch effect te krijgen.