Wanneer kan je schermen?

We trainen meerdere dagen per week! Hou zeker de Trainingagenda in het oog voor up-to-date informatie!  op onze leden pagina.

De trainingen kunnen verschillende doelen/inhouden hebben:

  • fysieke training: om de conditie te verbeteren en/of te behouden;
  • technische training: groepsles of individueel, hier worden technieken aangeleerd of bijgeschaafd;
  • competitie training onder de vorm van half open of vrije gevechten;
  • training op tactiek;
  • uitleg over het reglement en de arbitrage.

Hieronder een schematisch overzicht van de trainingsmomenten.

Trainingschema:

  Dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag
Schermschool   14.00-15.00u 18.30-19.30u  
Tussengroep en individuele les   15.00-16.30 18.30-19.30u  
Scholieren   16.30-18.00 19.30-21.30u  
Recreanten     20.30-21.30u  
Competitiegroep 18.00-19.30u (*) (*) 09.00-11.00u

(*) volgens leeftijd bij schermschool of scholieren

Schermschool: startende schermers en jongeren tot 12 jaar.
Scholieren: schermers uit het middelbaar onderwijs.
Competitiegroep: alle leeftijden die trainen voor competitie.
Recreanten: 18 jaar en ouder.
 
Om deel te kunnen zijn van de competitiegroep:
  • in overleg met Schermmeester
  • drie keer per week trainen
  • minimum drie deelnames aan competitie per seizoen en deelnemen aan de evolutietesten.
  • individuele les en conditietraining op dinsdag.

Aan de schermers wordt gevraagd dat zij 5 minuten voor aanvang klaar zijn voor de training.

Schermen tijdens de schoolvakanties: wij volgen de planning van het schooljaar.

Tijdens de herfst, kerst, krokus en paasvakantie is er geen training. 

Om niet stil te vallen, kan je tijdens de grote vakantie schermen op maandag van 19 to 20 uur. Je moet daarvoor eigen schermmateriaal hebben. Deze trainingen gaan door in de polyvalente zaal of turnzaal van de sporthal in de Demervallei (afhankelijk van wat er vrij is).